شرايط عضويت
 
 
 
هركاربر پيش از تكميل فرم ثبت نام بايد اطلاعات مربوط به جامعه كاربري و ميزان خدمات ارائه شده به هر گروه را كه در اين بخش به آن پرداخته شده به دقت مطالعه كند و سپس جامعه كاربري خود را مشخص كند. با توجه به اهداف و امكانات سه جامعه كاربري براي كتابخانه در نظر گرفته شده:
  • جامعه 1: همکاران فرهنگستان هنر شامل: اعضاي پيوسته و وابسته، اعضاي گروه هاي تخصصي، اعضاي هيئت علمي، مديران و پژوهشگران وابسته به سازمان.
  • جامعه 2:دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های هنری، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته های علوم انسانی مرتبط.
  • جامعه 3:فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های هنری و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی.
 
خدمات مربوط به جامعه 1
 امكان استفاده ار مخزن باز (دسترسي مستقيم به مخزن كتاب) و تالارمطالعه، امانت كتاب (تا سقف 5 کتاب)، خدمات تمديد تلفني و رزرو منابع و خدمات ويژه ارسال و دريافت كتاب.
 
خدمات مربوط به جامعه 2
امكان استفاده از مخزن نیمه باز، تالار مطالعه، امانت كتاب (تا سقف 3 کتاب)، خدمات تمديد تلفني و رزرو منابع.
 
 خدمات مربوط به جامعه 3
مطالعه كتاب در تالار مطالعه و استفاده از امکانات کتابخانه در محل کتابخانه (امكان امانت كتاب براي جامعه 3 مقدور نمي باشد).
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.