اهدا

 

كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر  آمادگي پذيرش منابع اهدايي در حوزه موضوعي كتابخانه را دارد. همچنين كتابخانه ازحفظ و نگهداري مجموعه هاي اهدايي از جمله كتابخانه هاي شخصي هنرمندان ارزشمند كشورمان استقبال مي نمايد. اشخاص مي توانند جهت هماهنگي اهداء مجموعه هاي خود ازشنبه تا چهارشنبه در ساعات کاری کتابخانه با شماره تلفن 66974793 بخش معاونت کتابخانه تخصصی تماس حاصل فرمايند. بديهي است منابع اهدايي به نام شخص اهدا كننده در كتابخانه ثبت و جهت استفاده كاربران در مخزن قرار مي گيرد.
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.