اسامي اهداكنندگان
 

                                                                  

                اسامي اهداكنندگان مجموعه هاي منابع اطلاعاتي به كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر

     استاد محمدحسن لطفی تبریزی:محقق و مترجم معاصر (آثار افلاطون و برخی از آثار ارسطو (

     استاد  نیاز محمد نیازی:  پدر فرش ترکمن ايران

     استاد محمود فرشچيان: نقاش و مينياتوريست بزرگ ایران

     استاد مهدي حسيني: استاد پيشكسوت هنرهاي تجسمي

     استاد خلیل درودچی: پدر آموزش دانشگاهی فرش ایران و عضو  گروه  تخصصی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر

     استاد مهرانگیز مظاهری: استاد برجسته هنر و عضو گروه تخصصی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر

 

 

    

 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.