ساعت كاري كتابخانه
ارائه خدمات در ساعات كاري و اداري كتابخانه صورت مي گيرد كه عبارتست از:
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی14:30
(در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 8 الی 14 می باشد)
شايان ذكر است كه ساعات كاري و نوع ارائه خدمات با توجه به ايام و مناسبت هاي خاص قابل تغيير است و كتابخانه از ارائه خدمات در ساعات غير كاري معذور مي باشد.
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.