مدارك لازم برای عضويت
 1.یک قطعه عكس
2. تصوير كارت ملي
3. تصوير كارت دانشجويي معتبر (داراي تاريخ اعتبار)  به همراه معرفی نامه از محل تحصیل یا اشتغال و  آخرین مدرك تحصيلي (برای فارغ التحصیلان)
4. ارائه فرم ثبت نام تكميل شده
5. پرداخت حق عضویت (جامعه کاربری 2 و3):
6.  ارائه معرفی‌نامه معتبر با موضوع ضمانت مالی از دانشگاه جهت امانت کتاب یا پرداخت ودیعه (جامعه کاربری 2)
7. ارائه كارت پرسنلي (جامعه کاربری 1)
توجه: حق عضویت در محل کتابخانه دریافت خواهد شد لذا از واریز  وجه به حساب کتابخانه تخصصی خودداری فرمایید.
       
 به مدارک ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.