پيشنهادات و انتقادات

کاربران محترم می توانند جهت ارتقاء خدمات کتابخانه پیشنهادات و انتقادات  ارزشمند خود را به نشانی الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

    Library@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این سایت برای كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنرمحفوظ است.